Historie

Bækmarksbro Kistefabrik A/S er et gammelt familiefirma, grundlagt af Laust Falsig. Den nuværende ejer, Carsten Stendorf, er 5. Generation.

Firmaet var med sikkerhed i gang i 1910 under navnet Bækmarksbro Maskinsnedkeri – måske før. Vi har fundet gamle papirer fra 1904, der viser opkøb af træ i større mængde.
Man lavede al muligt tømrerarbejde på egnen. Bl.a. har sønnen Jens Theodor Falsig opført flere gårde i sognet af vragtømmer fra Vesterhavet. Vi har kun små 15 km til Fjaltring, hvor der er sket mange store forlis.

Om vinteren, når det var for koldt at arbejde udendørs, blev der lavet møbler efter bestilling og var det småt med bestillinger, lavede man ligkister. Dem var man sikker på, at der nok skulle blive brug for.

Sådan gik mange år. Stille og roligt byggede man et solidt og velrenommeret firma op. I 1940’erne var der kommet så meget gang i møbelproduktionen, at man opgav tømrervirksomheden og tog navneforandring til Bækmarksbro Møbelfabrik. Kisteproduktionen havde man sideløbende.

I 1952 overtog Jens Theodors ældste søn, Tage Falsig, firmaet, og nu kom der ret hurtigt gang i hjulene. Men i 1958 ramte uheldet. – Fabrikken brændte – men, hvad der først lignede en katastrofe, viste sig at være held i uheld, for nu fik man en hel ny og moderne fabriksbygning, der opfyldte alle krav til en rationel produktion.
I de glade 60’ere eksporterede man bl.a. en del garderobeskabe til de mange ambassader rundt om i verden. Bækmarksbro Møbelfabrik var kendt for sin høje kvalitet.

Efterhånden blev pladsen for trang og sidst i 70’erne besluttede man at satse udelukkende på kisterne. Arbejds- forholdene blev langt bedre, da man ikke længere skulle bruge tid på at skifte fra det ene til det andet. Tage Falsig var en dygtig håndværker, og kisterne fra Bækmarksbro Møbelfabrik havde ry for at være landets fineste.

Da Tage Falsig døde i 1995 – 81 år gammel, overtog hans datter – Margit Stendorf – ledelsen og sammen med dygtige medarbejdere, videreførte hun sin fars arbejde, indtil sønnen – Carsten Stendorf – var færdig med sin uddannelse og kunne tage over i 1997.

Siden er der sket meget. Produktionen er blevet rationaliseret, og vi har bl.a. fået et helt nyt sprøjterum, der fuldt ud lever op til miljømyndighedernes krav.
Vi har installeret løfteudstyr over hele fabrikken, så der ikke længere er tunge løft, hvilket både medarbejderne og arbejdstilsynet er meget glade for.

Vi har også bestemt os for at leve op til vort sociale ansvar – på Bækmarksbro Kistefabrik A/S er der plads til alle slags mennesker. Vi har unge og ældre – den ældste er 62. Vi har folk i flexjob og siden krigen på Balkan har vi løbende haft flygtninge ansat – heraf har én været her i 12 år. En anden af vore trofaste folk kan fejre 25 års jubilæum i 2010 – samme år, som fabrikken fylder 100 år.

Vi har løbende dialog med alle relevante myndigheder, og forsøger efter bedste evne, at gøre det så godt vi kan for
både vore ansatte og efterfølgere.

Bækmarksbro Kistefabrik A/S er medlem af DST – Danske Snedkere og Tømrere, der har overenskomst med TIB – Træ, Industri og Byg, og alt foregår selvfølgelig efter reglerne.

Bækmarksbro Kistefabrik A/S er inde i en sund udvikling, men det er vigtigt for os, at tempoet aldrig bliver højere end, at vi stadig kan betjene vore gamle og trofaste kunder på bedste måde.

Kontakt

Bærkmarksbro Kistefabrik
Brogade 45
7660 Bækmarksbro

Tlf.: 97881311

Send os en mail